top of page

Anesthesie

How_anesthesia_works.jpg

Een team van toegewijde anesthesisten zorgt voor u in de periode net vóór, tijdens en na de operatie. De taak van de anesthesist is er voor te zorgen dat u de operatie zo veilig en vlot mogelijk doorkomt. Ze scholen zich voortdurend bij om dit volgens de laatste stand van zaken te kunnen doen. 

 

Preoperatief (voor de operatie):
Vóór de operatie wordt u gevraagd het 'preoperatief patiëntenboekje' goed door te lezen en zo correct mogelijk in te vullen. Als het nodig is, wordt een consultatie bij een hart- of longspecialist aangevraagd of wordt bijkomende informatie opgevraagd bij uw behandelende arts. Het is belangrijk dat u de preoperatieve aanbevelingen goed opvolgt. Het is mogelijk dat u wordt aangeraden om een suikerrijk drankje te drinken de avond voor en de ochtend van de operatie: dit helpt om sneller te herstellen na de operatie. Volg hierbij goed de richtlijnen op die u worden meegegeven. Vergeet ook niet uw thuismedicatie mee te nemen naar het ziekenhuis, evenals een CPAP-toestel als u dit thuis gebruikt.

 

Peroperatief (tijdens de operatie):
Alle hepatobiliaire operaties gebeuren onder algemene anesthesie. De anesthesist houdt het niveau van de narcose nauwgezet in de gaten en let ook voortdurend op de werking van de organen.
Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een epidurale pijnpomp. Of dit zo is, hangt voornamelijk af van het type operatie. Als dit voor u een goede optie is, dan plaatsen we een epidurale katheter (een heel dun, plastic buisje) tussen twee ruggenwervels. Deze prik geven we onder lokale verdoving terwijl u nog wakker bent. Onmiddellijk hierna brengen we u volledig in slaap. De epidurale katheter wordt na de operatie gebruikt om u dankzij een patiënt-gecontroleerde pomp van efficiënte pijnstilling te voorzien in de eerste dagen na de operatie.
Eens u slaapt, is het mogelijk dat u nog één of twee bijkomende prikken krijgt om bijkomende controles te kunnen doen tijdens en na de operatie.
Bij uitgebreide leverchirurgie nemen we een zakje bloed af (“blood salvage”). Deze techniek zorgt ervoor dat de chirurg onder ideale omstandigheden en met zo weinig mogelijk bloedverlies kan opereren. Het afgenomen bloed wordt teruggegeven op het einde van de operatie.
We voorzien ook pijnstilling en medicatie tegen misselijkheid om u zo comfortabel mogelijk te laten wakker worden na de operatie.

 

Postoperatief (na de operatie):
Meestal gaat u na de operatie naar de ontwaakzaal (PAZA of Post-Anesthesie Zorgen Afdeling). Na sommige grote operaties wordt beslist om u één of enkele dagen op Intensieve Zorgen te laten herstellen (verdere uitleg zie verder). Dit laat ons toe om u van nabij te volgen door regelmatige controles te doen van uw lichaamsfuncties.
In deze fase streven we ernaar u zo snel als veilig mogelijk te laten herstellen door snel te starten met drinken, eten en bewegen. Het is belangrijk dat uw pijn goed onder controle is: dit laat toe dat uw longen optimaal functioneren en dat u goed kan rond bewegen.

                      

"Dr PJ Steelant (hoofdverantwoordelijke anesthesie lever -en pancreaschirurgie)"

Intensieve zorgen:

5D1A2804.jpg

Na een operatie aan de lever of pancreas wordt u opgenomen op de afdeling Intensieve Zorg. Op deze afdeling is een team van anesthesisten-intensivisten en gespecialiseerde verpleegkundigen fulltime werkzaam.  Hier wordt uw gezondheidstoestand dag en nacht nauwlettend bewaakt. Om de belangrijkste orgaanfuncties te volgen, maken we naast het dagelijks klinisch onderzoek onder meer gebruik van een monitor die het hartritme, de bloeddruk, de ademhaling en het zuurstofgehalte in het bloed registreert. Tijdens de operatie werd in een slagader een dun buisje geplaatst (arteriële katheter). Deze wordt op onze afdeling verder gebruikt om op continue wijze de bloeddruk te meten. Langs dit buisje kan ook bloed genomen worden voor onderzoek. Voor toediening van de medicatie wordt een dun buisje gebruikt (intraveneuze katheter) dat geplaatst wordt in een kleine ader op de hand, arm of voet (perifere katheter) of in een grote ader, meestal in de hals, onder het sleutelbeen of in de lies (diepe veneuze katheter). Dit buisje werd eveneens tijdens de operatie geplaatst en kan ook worden gebruikt om de hartfunctie te controleren.

Verder wordt de nierfunctie van dichtbij gevolgd via bloedafnames en onderzoek van de geproduceerde urine. Aangezien de spijsvertering vaak verstoord is na een dergelijke ingreep, kan het nodig zijn een buisje door de mond of neus in de maag te plaatsen voor het verwijderen van vocht of voor het toedienen van voeding en/of medicatie (maagsonde).

Naast het dagelijkse lichamelijk onderzoek en dagelijkse onderzoeken van bloed, urine en andere lichaamsvochten of -weefsels, kunnen ook radiologische onderzoeken (bv. foto’s van de longen, scanner) nodig zijn.

Omdat we ernaar streven om u pijnvrij te houden werd er tijdens de operatie een continue vorm van pijnstilling opgestart (dit kan via een “pijnpomp” idealiter gekoppeld aan een ruggenprik, of via het infuus). Op de dienst Intensieve Zorgen wordt de pijnstilling zo nodig verder geoptimaliseerd. Hoewel zeldzaam kan u in de postoperatieve fase last hebben van onrust en verwardheid. Dit kan het  genezingsproces negatief beïnvloeden. Daarom wordt soms zware pijnstillende en angstwerende medicatie toegediend.

Uw verblijf op de afdeling Intensieve Zorg duurt meestal slechts enkele dagen. Indien nodig kan uw verblijf verlengd worden. Dit gebeurt steeds in overleg met uzelf, het team van intensivisten en de chirurg en uw familie. Op de afdeling is er wekelijks meermaals multidisciplinair medisch (intensivist, chirurg, internist) en paramedisch (kinesitherapie, logotherapie, ergotherapie, psychologie, fysiotherapie, sociale dienst) overleg met als doel de zorg maximaal af te stemmen op uw noden. 

"Dr. W De Corte (Anesthesie - Diensthoofd intensieve zorgen)"

bottom of page