top of page

Revalidatie in het ziekenhuis

Voor een verder vlot herstel in het ziekenhuis komen nog enkele zorgverleners bij u langs. 

  • Kinesitherapeut:

Een kinesist(e) komt bij u langs de eerste dag na de ingreep om u te helpen op een correcte manier voldoende diep te ademen. Onder zijn/haar begeleiding kan u wat wandelen in de gang. Hij/zij geeft ook tips over bewegingsoefeningen die u kan uitvoeren tijdens de dag

==> Het streefdoel is dat uw conditie zich na de ingreep zo snel mogelijk herstelt. Uw eigen actieve bijdrage is even        belangrijk!

  • Diëtisten:

Zoals reeds aangegeven werd via het klinisch pad per ingreep een voedingsschema opgesteld met de diëtisten. Wanneer blijkt dat u niet voldoende voeding kan innemen, zal een diëtiste bij u langskomen om eventuele bijvoeding te regelen zodat uw voedingstoestand optimaal blijft.

  • Onco-verpleegkundige:

Tijdens uw opname zal de onco-verpleegkundige regelmatig bij u langskomen voor een ondersteunend gesprek. Eventuele noden van de patiënt/familie kunnen hier besproken worden​ en zo nodig kan verdere doorverwijzing gebeuren naar nodige instanties (bv nood aan psychologisch gesprek, nood aan gesprek met sociale dienst...).

bottom of page