top of page
LOGO Mathieu groen.jpg

The best interest of the patient is the only interest to be considered

William J. Mayo

Welkom op onze patiëntenwebsite

overzicht HPBPancreas.jpg
Logo watermerk.png
Logo watermerk.png

Beste patiënt,

 

De bedoeling van onze educatieve website is u meer informatie te geven over de chirurgie van lever, galwegen en pancreas. We hopen u via deze weg beter te informeren. Onder hepatobiliaire -en pancreaschirurgie verstaat men de subdiscipline van de buikchirurgie of abdominale chirurgie die zich toespitst op de ingrepen ter hoogte van de lever, galwegen en pancreas (alvleesklier).

De transformatie van lever, pancreas- en galwegchirurgie tot een volledig apart specialisme begon in de jaren '50 en is hedendaags nog steeds zo. 

Vaak gaat het hier over complexe chirurgie die een specifieke opleiding en expertise vereist. Deze tak van de abdominale chirurgie is dan ook slechts uitgebouwd in enkele grotere centra in ons land. Dankzij een gespecialiseerd en ervaren team kan kwaliteitsvolle zorg verzekerd worden. Naast de ervaring van de lever -en pancreaschirurgen is de expertise van de gastro-enterologen, oncologen, anesthesisten, verpleegkundigen, radiologen en in het bijzonder interventioneel radiologen van cruciaal belang om patiënten de beste zorg te verlenen. 

 

Onze chirurgen

In AZ Groeninge Kortrijk zijn twee hepatobiliaire chirurgen actief: Dr. Franky Vansteenkiste en Dr. Mathieu D'Hondt.  Samen bouwden ze de hepatobiliaire heelkunde uit te AZ Groeninge Kortrijk. Door hun uitgebreide ervaring en opleiding in de minimaal invasieve chirurgie (kijkoperatie) worden een groot deel van de lever en -pancreasingrepen verricht via kijkoperatie. Het betreft hierbij zowel klassieke kijkoperaties (laparoscopie) als robot geassisteerde ingrepen. Samen voerden ze meer dan duizend complexe lever -en pancreasingrepen uit. Dr D'Hondt is eveneens consulent pancreaschirurgie in het Maria Middelares ziekenhuis te Gent. AZ Groeninge Kortrijk is een erkend centrum voor complexe pancreaschirurgie in België. Er is een intense samenwerking binnen het E17 ziekenhuisnetwerk omtrent pancreaschirurgie. Daarenboven werkt AZ Groeninge ook samen met centra buiten het E17 netwerk voor pancreaschirugie. Vooral de minimaal invasieve aanpak van lever -en pancreastumoren zorgt ervoor dat een aanzienlijk deel van de patiënten vanuit andere centra doorverwezen worden naar Kortrijk.

Ons team

Hepatobiliaire -en pancreaschirurgie is enkel mogelijk in grotere centra waar verschillende diensten en equipes goed uitgebouwd zijn. Daarom werkt onze dienst samen met veel andere centra die complexe gevallen doorverwijzen voor een lever -of pancreasingreep. De samenwerking en communicatie met gastro-enterologen en oncologen is hierbij van cruciaal belang om goede zorg te verlenen. Naast samenwerking met diensten gastro-enterologie en oncologie zijn in AZ Groeninge verschillende anesthesisten werkzaam met speciale interesse in de anesthesie bij lever -en pancreaschirurgie. De dienst radiologie beschikt over verschillende interventionele radiologen. Daarnaast zijn onze verpleegteams opgeleid om de ingrepen te assisteren. 

De verschillende domeinen

Overzicht1.jpg

Leverchirurgie

Overzicht3.jpg
Watermerklogogrijs.png

Pancreaschirurgie

Overzicht2.jpg

Galblaas -en galwegchirurgie

Logo watermerk.png
Logo watermerk.png
Logo watermerk.png

Kijkoperaties

hands.jpg

Laparoscopische chirurgie

intuitive-da-vinci-or-staff-with-vision-

Robotchirurgie

20181122151913427_03008_001--az-groening
02_estudios_cientificos_jpg__1920x630_q8
PancreasDunking2
OR
Whipple3b
IMG_4185
Li Hemi
Robot
SK0720_DHONDT_2020-06-02_12-02-44_L

CONTACTEER

ONS

Tel. 0032 56 63 30 00

Fax. 0032 56 63 30 09

chirurgie@azgroeninge.be

President Kennedylaan 4

8500 Kortrijk

België

Consultatie

Dr Franky Vansteenkiste

Dinsdag 18 pm - 20 pm

Woensdag 9.30 am - 16.30 pm

 

Dr Mathieu D'Hondt

Dinsdag 8.30 am - 17 pm

Donderdag 8.30 am 16 pm

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

Praktische vragen?

Bedankt voor de inzending!

bottom of page