top of page

Ontslag uit het ziekenhuis

Naargelang de omvang van uw ingreep (kijkoperatie/ robotoperatie/ open operatie) enerzijds en de uitgebreidheid van de resectie anderzijds, zal de arts met u samen beslissen wanneer u het ziekenhuis kan en mag verlaten.

Bepaalde voorwaarden moeten zeker vervuld zijn voor dat u het ziekenhuis kan verlaten:

  • U voelt zich in staat om naar huis te gaan.

  • Uw pijn is onder controle (optimale pijnbestrijding).

  • U bent koortsvrij en er zijn geen onbehandelde postoperatieve complicaties.

  • U kunt voldoende voeding innemen.

De arts zal voor het ontslag enkele zaken met u bespreken die van belang zij voor een vlot herstel thuis:

  • Voorschriften medicatie:

Er zal voldoende pijnstilling voorgeschreven worden die u kunt afhalen bij uw apotheek. De arts zal daarbij grondige uitleg geven over de tijdstippen wanneer u deze kan innemen. 

Om het risico op een trombose te beperken, schrijft de arts ook anti-flebitisspuiten (laag moleculaire gewichts heparines) voor. Die moeten gedurende 30 dagen dagelijks toegediend worden in de buik. Het spuitje kan u laten toedienen door een thuisverpleegkundige of kan u ook zelf doen (wordt u aangeleerd). 

De thuismedicatie van de patiënt zal op dit moment ook bekeken en besproken worden met de patiënt (indien wijzigingen noodzakelijk zijn).

  • Verzorging van de wonde:

De dag van ontslag zal de verpleegkundige de wonden verzorgen. De wonde werd meestal gehecht met oplosbare hechtingsdraad die niet verwijderd moet worden. Speciale verzorging thuis is niet nodig. U zal toegestaan worden te douchen, een bad nemen zal nog uitgesteld moeten worden tot de wonden volledig genezen zijn. Bij problemen of ongerustheid kan u steeds bellen naar de chirurg of uw huisarts.​

In geval dat een drain langer moet blijven zitten (omwille van bv. gallekage), kunt u met deze drain naar huis gaan. In dat geval zal wondzorg wel nodig zijn en zal u recht hebben op thuisverpleging.

  • Voeding:

Mogelijk zal uw eetlust nog niet zijn zoals voor de ingreep. In dat geval zal aangeraden worden om kleinere maaltijden in te nemen. Indien een speciaal dieet van toepassing is, of er is bijvoeding nodig, dan zal de chirurg u hierover informeren.

  • Consultatie achteraf:

Er wordt aangeraden om een week na ontslag eens langs te gaan bij uw huisarts ter controle van de operatiewonden. Een controleconsultatie bij de chirurgie zal gepland worden twee/drie weken na de ingreep. Deze afspraak zal voor u geregeld worden het moment dat u naar huis vertrekt.

75-IMG_3306.jpg
bottom of page