top of page

Opvolging nadien

Twee/drie weken na de ingreep zal u terug bij uw behandelende chirurg op consultatie komen. Daar zal een controle van uw algemene toestand en de chirurgische wonden plaatsvinden.

consultatiefoto.jpg

Verder zal besproken worden of er eventuele nabehandeling (zoals chemotherapie of radiotherapie) noodzakelijk is. Dit werd vooraf beslist op het multidisciplinair oncologisch overleg (zie eerder). Na deze consultatie hoeft de chirurg u meestal niet terug te zien en gebeurt verdere opvolging met uw gastro-enteroloog/digestief oncoloog. 

bottom of page