top of page
Orange segments.jpg

Orange Segments trial

ORANGE SEGMENTS TRIAL:  Een internationaal multicentrisch gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar open versus laparoscopische parenchymsparende postero-superieure leversegment resecties.

 

In deze studie wordt het functioneel herstel als primaire outcome vergeleken tussen de open en laparoscopische groep patiënten.

Secundair worden volgende parameters ook vergeleken: hospitalisatieduur, intraoperatief bloedverlies, operatietijd, resectiemarge, tijd tussen operatie en adjuvante chemotherapie, aantal heropnames (%), morbiditeit, kwaliteit van leven, lichaamsbeeld, hospitalisatiekosten, vijfjaarsoverleving...

pelican.jpg

Pelican trial

Onderzoek voor patiënten met een tumor in de alvleesklier die niet met een operatie is te verwijderen. In de PELICAN-studie wordt onderzocht of radiofrequente ablatie (RFA) leidt tot verlenging van de levensduur en of het daarmee een nieuwe behandeling kan zijn.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken.

RFA is een techniek die al langer bestaat, waarbij door middel van een buikoperatie één of meerdere elektroden (dunne naalden) in de tumor worden geplaatst. Dit gebeurt onder algemene narcose. Door de naalden wordt stroom gevoerd, die hitte opwekt. De verhitting zorgt voor verbranding van de tumorcellen en daarmee vernietiging van het tumorweefsel. De naalden worden door een ervaren radioloog en/of chirurg centraal in de tumor geplaatst, dusdanig dat zoveel mogelijk tumorweefsel kan worden vernietigd.

  • Groep 1 krijgt de RFA behandeling + standaard chemotherapie.

  • Groep 2 krijgt alleen de standaard chemotherapie.

Pic1.png

Quality of Life after Liver Surgery

Gedurende de studie zullen bij elke patiënt 6 maal 2 gevalideerde vragenlijsten worden afgenomen, namelijk: de EORTC QLQ-C30 en EORTC QLQ-LMC21. Deze vragenlijsten zullen de kwaliteit van leven nagaan bij elke patiënt. Het afnemen van de vragenlijsten zal plaatsvinden preoperatief en postoperatief (op de dag van ontslag 10 dagen, 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden postoperatief). 

Op het moment van de eerste consultatie zullen patiënten ingelicht worden over de studie en indien zij akkoord gaan, wordt hen gevraagd of ze telefonisch of via de app gecontacteerd willen worden omtrent de vragenlijsten die in de toekomst zullen afgenomen worden. Uw gegevens zullen geanonimiseerd worden via een coderingssysteem. Deze data zal de basis vormen voor de verdere statistische analyses (univariate en multivariate analyses).

Diploma.png

Diploma trial

Wanneer er een kwaadaardige tumor in de staart van de alvleesklier gevonden is, zal de chirurg dat deel van de alvleesklierstaart en milt verwijderen. De milt moet verwijderd worden omdat hier veel lymfeklieren zitten waarin tumorcellen kunnen groeien. Er bestaan twee verschillende technieken voor het verwijderen van de alvleesklierstaart: een open operatie of een kijkoperatie. Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken of de tumor even volledig verwijderd kan worden via een kijkoperatie als met een traditionele, open operatie. Na een kijkoperatie herstellen patiënten vaak sneller.

Gewoonlijk werd de alvleesklierstaart-verwijdering uitgevoerd middels een open operatie. ‘Open’ betekent in dit geval dat er een snede in uw buik wordt gemaakt waardoor de chirurg bij de alvleesklierstaart kan komen. De alvleesklierstaart-verwijdering is een ingrijpende operatie en daarom zijn chirurgen op zoek gegaan naar manieren om deze operatie te verbeteren. Voor aandoeningen die niet kwaadaardig zijn, bestaat al meerdere jaren de mogelijkheid om de alvleesklierstaart-verwijdering middels een kijkoperatie uit te voeren. Chirurgen hebben dus al veel ervaring met deze operatie. Dit is echter nog niet voldoende onderzocht voor kwaadaardige aandoeningen van de alvleesklierstaart. Wij willen daarom deze twee methodes vergelijken in een wetenschappelijk onderzoek.

In deze studie worden de twee verschillende manieren om een alvleesklierstaart-verwijdering uit te voeren vergeleken, namelijk de kijkoperatie en de open operatie. De standaardbehandeling in de meeste centra is nog steeds de open operatie. Indien u mee doet aan dit onderzoek wordt er geloot door een computer, waardoor u 50% kans heeft op de kijkoperatie en 50% kans op de open operatie. U zult voor de operatie niet te horen krijgen of u een kijkoperatie of een open operatie zult ondergaan en na de operatie zal er een groot verband op uw buik aangebracht worden om er voor te zorgen dat u niet kunt zien welke operatie u heeft ondergaan. Zodra u voldoende (ongeveer op de 3e-5e dag na de operatie) hersteld bent van de operatie, zal de arts u vertellen welke alvleesklierstaart-verwijdering operatie u heeft ondergaan en zal het verband verwijderd worden. In beide groepen zult u een alvleesklierstaart-verwijdering ondergaan en zal exact hetzelfde weefsel worden verwijderd. 

Segments3.jpg

Orange 2 Plus trial

ORANGE II PLUS TRIAL:  Een internationaal multicentrisch gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar open versus laparoscopische hemihepatectomie.

In deze studie wordt het functioneel herstel als primaire outcome vergeleken tussen de open en laparoscopische groep patiënten.

Secundair worden volgende parameters ook vergeleken: hospitalisatieduur, intraoperatief bloedverlies, operatietijd, resectiemarge, tijd tussen operatie en adjuvante chemotherapie, aantal heropnames (%), morbiditeit, kwaliteit van leven, lichaamsbeeld, hospitalisatiekosten, vijfjaarsoverleving...

Inclusie voor deze trial is volledig. 

Binnenkort worden de resultaten verwacht.

bottom of page