top of page

1. Wat is minimaal invasieve chirurgie?

Minimaal invasieve chirurgie omvat een verscheidenheid van technieken waarbij men minder schade aan het lichaam aanbrengt in vergelijking met de open chirurgie (klassieke benadering met een grote incisie). Deze ingrepen worden verricht via kleine insnedes van 5mm tot 12mm. Wanneer men spreekt over minimaal invasieve chirurgie voor lever, galweg en pancreas bedoelt men meestal de klassieke kijkoperatie of laparoscopische ingrepen enerzijds en de robot geassisteerde ingrepen anderzijds.

 

2. Laparoscopie

Deze chirurgie wordt uitgevoerd door middel van een of meerdere kleine incisies, met behulp van kleine buisjes, kleine camera's en chirurgische instrumenten. Dit was één van de eerste vormen van minimaal invasieve chirurgie.

hands.jpg

De ingreep gebeurt doorheen kleine werkkanaaltjes

Lap2.jpg

Via kijkoperatie kan ook een echografie gebeuren in de buik. Linker scherm: kijkoperatie, rechter  scherm: echobeeld. Dit is bijvoorbeeld belangrijk om  levertumoren op te sporen.

lap1.jpg

Een fijne camera wordt in de buik geplaatst en de chirurg opereert terwijl hij op de monitor kijkt.

incision extraction.jpg

Op het eind van de ingreep wordt een kleine incisie gemaakt in de onderbuik om de weggenomen delen te verwijderen.

Demofilm: de werkkanaaltjes worden in het abdomen geplaatst 

3. Robotchirurgie

Net zoals bij de laparoscopie wordt de ingreep verricht via kleine incisies en werkkanaaltjes. De chirurg voert de ingreep uit door middel van een robot. In ons centrum maken we gebruik van de Da Vinci XI robot. Tijdens de operatie zit de chirurg aan de console naast de patiënt en werkt door middel van kleine incisies met behulp van kleine, polsinstrumenten. Het Da Vinci systeem vertaalt elke handbeweging die de chirurg maakt in real time en op die manier kunnen de instrumenten nauwkeurig alle handelingen verrichten in de patiënt. De chirurg controleert ook zelf de camera via de robot (dit gaat via pedalen). De chirurg ziet in de console alles uitvergroot in high-definition 3D beeld. 

intuitive-davinci-console-front-lowres.j

De Da Vinci XI Robot: De console waar de chirurg inzit

intuitive-da-vinci-xi-with-operating-roo

Koppeling van de robot aan de patiënt

Robot.jpg

Het zicht in de console van de robot

intuitive-da-vinci-xi-patient-cart-front

Onderdeel van de robot dat gekoppeld wordt aan de patiënt

intuitive-da-vinci-surgeon-at-surgeon-co

De chirurg neemt plaats in de console en krijgt een vergroot 3D Beeld in de Robotconsole

SK0720_DHONDT_2020-05-08_10-11-40_L.png

 Beeld van Robot leveroperatie

                     Demofilm Da Vinci XI robot

4. Voordelen van minimaal invasieve chirurgie

  • Kleinere incisies

Een van de belangrijkste voordelen van minimaal invasieve chirurgie is de grootte van de incisies. In tegenstelling tot traditionele chirurgie, die vaak gebruik maakt van grote incisies, is minimaal invasieve chirurgie gebaseerd op kleine incisies die groot genoeg zijn voor het inbrengen van dunne buizen, camera's, glasvezellichten en andere kleine chirurgische instrumenten.

  • Minder pijn

Minimaal invasieve chirurgische procedures veroorzaken minder pijn en ongemak na uw procedure. Studies hebben aangetoond dat patiënten die herstellen van minimaal invasieve chirurgie minder pijn hebben en bijgevolg minder grote dosissen van pijnstillers nodig hebben in vergelijking met patiënten die een conventionele operatie ondergingen. 

  • Korter ziekenhuisverblijf

Patiënten die een minimaal invasieve operatie ondergaan, kunnen meestal eerder naar huis en sneller het werk en dagelijkse activiteiten hervatten.

  • Sneller herstel

De grootte van de incisie stelt u ook in staat om sneller te genezen dan de traditionele open chirurgische technieken, zodat u zo snel mogelijk uw dagelijks leven kunt hervatten. In de leverchirurgie zijn momenteel verschillende gerandomiseerde vergelijkende studies lopende die het functioneel herstel van open versus kijkoperatie met elkaar vergelijken. We nemen met onze dienst actief deel aan deze studies:

- Orange II plus trial: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01441856

- Orange Segment trial: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03270917

  • Minder littekens

Omdat minimaal invasieve chirurgie kleinere insnijdingen vereist, betekent dit dat u kleinere en minder opvallende littekens hebt. 

  • Minder complicaties. 

In de leverchirurgie zijn reeds 2 grote studies gepubliceerd die een lager aantal complicaties aantonen bij minimaal invasieve leverchirurgie in vergelijking met de traditionele open chirurgie. 

  • Minder bloedverlies

bottom of page