top of page
LOGO Mathieu groen.jpg
Lever_Frontalview1aa.jpg

Info lever en pancreaschirurgie

In dit hoofdstuk worden de meest courante aandoeningen van lever, galwegen en pancreas besproken die een indicatie vormen voor lever -en pancreaschirurgie. Aan de hand van een korte omschrijving proberen we dankzij illustraties een inzicht te geven over de anatomie, werking en aandoeningen van de organen.

Op een gelijkaardige manier wordt ook uitgelegd welke ingrepen vereist zijn ter behandeling van deze aandoeningen. Deze informatie kan geraadpleegd worden voor of na uw consultatie en eveneens voor de ingreep die u dient te ondergaan. Tijdens de consultatie zal immers vaak gebruik gemaakt worden van dezelfde illustraties om u uitleg te verschaffen over uw aandoening of eventueel voorgestelde ingreep. Meer specifieke info omtrent kijkoperaties en robotchirurgie wordt weergegeven in het volgende hoofdstuk.

Logo watermerk.png
Areas of Expertise
bottom of page