top of page

De chirurgen

0b49bb2c-93da-449d-a49c-9e09e1facf46.JPG

In AZ Groeninge zijn twee lever -en pancreaschirurgen werkzaam: Dr. Franky Vansteenkiste en Dr. Mathieu D'Hondt. Hieronder een korte voorstelling van hun opleiding, interessevelden en de organisaties waarvan zij deel uitmaken. In het onderdeel 'wetenschappelijke activiteiten' vindt u meer informatie over hun wetenschappelijke publicaties en presentaties op congressen van de laatste 10 jaar.

  • LinkedIn Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
Dr_edited.png

Franky Vansteenkiste

Na zijn humaniora in Kortrijk aan het St.-Amandscollege is Dr. Vansteenkiste de opleiding geneeskunde begonnen aan de KULAK, waar hij zijn kandidaturen vervolledigde. De doctoraten deed hij in Leuven aan de KUL. Hij is afgestudeerd als arts in 1987.

Aansluitend, onder Prof. Dr. J. Gruwez, is hij de opleiding chirurgie gestart. Na 6 opleidingsjaren deed hij nog een residentschap gastro-intestinale/ transplantatie chirurgie onder Prof. Dr. R. Kerremans. Sinds 1994 is hij werkzaam in Kortrijk, toen ziekenhuis Maria’s Voorzienigheid, nu AZ Groeninge, waar hij momenteel diensthoofd is van de dienst algemene en abdominale chirurgie.

Zijn interesse gaat, binnen de abdominale chirurgie, vooral uit naar hepatobiliaire/pancreas chirurgie en oncologische chirurgie, met name cytoreductieve chirurgie en HIPEC.

Verenigingen:

-  Lid van de Orde der Geneesheren (n° 4142)

- Lid van VBS ( Verbond der Belgische Beroepsvereniging der Belgische Specialisten)

- Lid van Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde

- Secretaris afdeling Zuid West Vlaanderen CREMEC (Complementair regionaal medisch centrum)

- Lid van 'The International Hepato-Pancreato-Biliary association' (IHPBA)

- Lid van 'The European African Hepato-Pancreato-Biliary Association' (E-AHPBA)

- Lid van EAES

D'Hondt ZOL.jpg

Mathieu D'Hondt

Dr. Mathieu D'Hondt heeft zijn studies geneeskunde afgerond aan de Universiteit van Leuven. Na zijn opleiding chirurgie (2003-2009) voltooide hij een aanvullend fellowship (voornamelijk minimaal invasieve) abdominale chirurgie in het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg te Leuven (2009-2010), gevolgd door een tweede fellowship in hepatobiliaire en pancreaschirurgie in het Centrum Hospitalier Universitaire de Montréal in Canada (2010-2011). Sinds 2011 is hij staflid van de dienst abdominale chirurgie in het AZ Groeninge ziekenhuis Kortrijk, België. Door zijn ruime ervaring in minimaal invasieve chirurgie en zijn ervaring in lever -en pancreaschirurgie te combineren, is zijn voornaamste interesse minimaal invasieve lever-en pancreaschirurgie. Tijdens zijn carrière in AZ Groeninge voerde hij meer dan 700 lever -en pancreasprocedures uit, waarvan meer dan 450 laparoscopische leverresecties. Jaarlijks worden cursussen laparoscopische leverchirurgie georganiseerd. Dr D'Hondt is eveneens consulent pancreaschirurgie in het Maria Middelares ziekenhuis te Gent.

Dokter D'Hondt is auteur of co-auteur van meer dan 80 wetenschappelijke artikelen en werkt momenteel aan zijn doctoraatsproject:  "Improving outcomes in hepatobiliary and pancreatic surgery in the era of minimal invasive surgery."

 

 

Verenigingen:

- Lid van 'The Advisory Board of the ILLS' (International Laparoscopic Liver Society)

- National lead van 'E-MIPS (European Consortium on Minimally Invasive Pancreatic Surgery)

- Lid van 'The International Hepato-Pancreato-Biliary association' (IHPBA)

- Lid van 'The European African Hepato-Pancreato-Biliary Association' (E-AHPBA)

- Lid van 'the Royal Belgian Society for Surgery' (RBSS)

- Lid van 'The Belgian Society for Hepatobiliary and Pancreatic Surgery' (BSHBPS)

LOGO Mathieu groen.jpg

Ons team

LOGO Mathieu groen.jpg
Alena.jpg

Een succesvolle chirurgische behandeling van aandoeningen van lever en pancreas hangt uiteraard niet enkel af van de chirurg. Een multidisciplinaire aanpak over verschillende artsen en diensten heen is noodzakelijk. Ook de expertise van verschillende arts-specialisten en de uitbouw van verschillende diensten zijn van groot belang. Daarnaast is de kennis, ervaring en opleiding van de verpleegkundige teams, kinesisten en zorgondersteuners eveneens cruciaal. Volgende specialisten en verpleegkundige -en paramedische teams zijn de sleutel tot succes:

- Digestief oncologen

- Gastro-enterologen en hepatologen

- (Interventionele) radiologen

- Radiotherapeuten

- Anesthesisten (operatiezaal en intensieve zorg)

- Anatoom pathologen

- Verpleegkundigen op de afdeling

- Verpleegkundigen op intensieve zorgen

- Operatieverpleegkundigen

- Kinesisten

- Diëtisten

- Oncocoach/ onco-verpleegkundige

- Sociale dienst 

- Psychologen

- Studiecoördinator/ Studie verpleegkundige

Meer info over al deze diensten vindt u in het onderdeel 'het zorgtraject' waar het belang van hun inbreng verder wordt belicht.

bottom of page