top of page

Multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) is een overleg tussen artsen van verschillende disciplines om voor elke oncologische en hematologische patiënt, en dus ook patiënten met lever, galweg of pancreaskanker, een diagnostisch en/of behandelplan op te stellen. De huisarts wordt eveneens uitgenodigd. Dit is een wekelijks vast overlegmoment. De opsporing en behandeling van oncologische ziekten vraagt expertise van verschillende artsen vanuit verschillende disciplines (de chirurg, de gastro-enteroloog en/of digestief oncoloog, de radioloog, de patholoog, de radiotherapeut en anesthesist) (zie medisch team). 

 

Alle onderzoeksresultaten worden op het MOC besproken en een team van artsen, elk vanuit zijn of haar eigen expertisedomein, beslist gezamenlijk welk behandelplan het best is voor elke individuele patiënt. Ook artsen in opleiding en medewerkers van ondersteunende diensten zoals de onco-verpleegkundigen, psychologen van het oncologisch begeleidingsteam, de onco-diëtisten, logopedisten,... nemen deel aan het MOC. Dankzij de veelzijdige expertise van verschillende artsen en zorgverleners, wordt een zo kwaliteitsvol mogelijke behandelingsaanpak voorgesteld die later met de patiënt en zijn/haar familie zal besproken worden.

 

Ook tijdens een reeds ingestelde therapie (vb. na een operatie of na verschillende cycli chemotherapie) kan een patiënt nogmaals besproken worden op het MOC. Na bijvoorbeeld een operatie wordt het type weefsel dat werd weggenomen besproken om zo een eventuele nabehandeling (chemotherapie of radiotherapie) voor te stellen. Ook kan bijvoorbeeld na verschillende cycli chemotherapie een herevaluatie via beeldvorming plaatsvinden, waar besproken zal worden of er al dan niet kan overgegaan worden tot een curatieveoperatie. Het MOC vindt dus niet enkel tijdens diagnostiek plaats, maar kan ook gedurende de therapie van een patiënt plaatsvinden. 

MDT_edited.jpg

Tijdens de MOC worden vaak de CT-scans of MRI scans bekeken van lever -en pancreastumoren om te bekijken welke behandeling best wordt ingesteld. Tal van vragen worden er beantwoord door verschillende specialisten:

- Is de ziekte weg te nemen met een ingreep?

- Dient chemotherapie gestart te worden?

- Moeten er bijkomende scans gebeuren?

- Heeft de opgestarte chemotherapie het gewenste effect gehad?

- ...

bottom of page